Full Porselen

TAM SERAMİK KURON VE KÖPRÜ

Kuronların görüntüsünü pek çok şey etkilese de en önemlisi ışığa verdikleri tepkidir. Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların ışık geçirme özelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır böylece doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir. Güçlendirilmiş porselenin özel makinalarda sıkıştırılması ile elde edilir.Full Porselen,özellikle ön dişlerde, ışık geçirgenliğinin çok iyi olmasından dolayı tercih edilir.

 

-Tam seramik kuronlar ışığı geçirdiklerinden doğal diş yapısına çok benzer bir estetik oluştururken, çok iyi yapılmış bile olsa metal-porselenlerde bir donukluk ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde tercih edilir.
-Metal destekli porselenler bazı ışıklarda (disko, fotoğraf makinası flaşı vb.) ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verirler. Tam seramikler ise doğal diş gibi her türlü ışığı geçirirler.
-Metal desteksizlerde alt yapıda metal olmadığı için kuron-diş eti hizasında koyu renk bir çizgi olmaz. Daha estetik bir görüntü sağlanır.
-Diş eti çekildiğinde, tam seramikler estetik görünümlerini korurlarken, metal porselenler diş ile birleştikleri bölgede kötü bir görüntü oluştururlar
-Alt yapıda kullanılan bazı metallere karşı (nikel vb.) oluşabilecek alerji riski tam porselenlerde yoktur.